صفحه اصلیفناوری اطلاعات به کلیه فناوری‌هایی اشاره می‌کند که در شش حوزه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، حفاظت، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند.با توجه به سرعت روزافزون پیشرفت فناوری اطلاعات و سرویس های رایانش ابری، شرکت "توسعه ارتباطات و زیرساخت بارو" با بهره گیری از پرسنل با تجربه و تحصیلکرده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه موبایلی، در راستای ارایه خدمات و راه کارهای مبتنی بر دانش روز، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز نموده است. تجربه دراز مدت و مفید در حوزه های زیرساختی نظیر مجازی سازی، امنیت فناوری اطلاعات، تجهیزات ارتباط بیسیم و ارتباطات پهن باند به همراه فعالیت های مستمر در حوزه های گوناگون فناوری اطلاعات این امکان را پدید آورده است تا شرکت "توسعه ارتباطات و زیرساخت بارو" در بیشتر حوزه های فناوری اطلاعات صاحب دانش و تجربه باشد.
پایه های این شرکت بر دو اصل حفظ منافع مشتری و ارایه خدمات ممتاز در چهار زمینه منابع انسانی، قوانین و مقررات، ابزارها و ساختار سازمانی بنا شده است. بر همین اساس، شرکت خود را موظف می داند تا خدمات و راهکارهای ارایه شده به کارفرما در جهت حفظ منافع کارفرما باشد. یکی از وجوه تمایز شرکت "توسعه ارتباطات و زیرساخت بارو"، عاملیت در اجرای پروژه و پرهیز از مدیریت پیمان است تا اولا پروژه کارفرما به صورت متمرکز اجرا شده و ثانیا تمامی مراحل انجام پروژه تحت اجرا و نظارت مستقیم کارشناسان این شرکت باشد. با توجه به عدم امکان ارایه و تملک تمامی خدمات در حوزه فناوری اطلاعات شرکت "توسعه ارتباطات و زیرساخت بارو" در مواردی که کارفرما نیازهای خاصی برای فرآیند بیزینس خود تعریف نماید، این امکان را دارد تا برای تامین نیاز خاص کارفرما با برترین فعالان حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات وارد مذاکره شده و از آنها در طول مسیر پروژه بهره گیری نماید.